Consortium

Peil.Engels wordt uitgevoerd door:

Applied Liguistics & Universitaire lerarenopleiding

Peil.Engels wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. We benadrukken dat deelname aan Peil.Engels los staat van het instellingstoezicht van de Inspectie van het Onderwijs op scholen. De resultaten van de peiling zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling van een school door de Inspectie. Ook zal de Inspectie over de resultaten alleen op het niveau van het primair onderwijs als geheel (stelselniveau) rapporteren. De resultaten zijn dus niet herleidbaar naar individuele scholen en leerlingen.