Agenda

Juni—September  2017        Werving van scholen 

In deze periode worden 100 scholen uit een landelijke steekproef benaderd door zogenoemde ambassadeurs, met de voornaamste vraag of zij willen deelnemen aan het onderzoek in het komende schooljaar.  Een deel van de scholen zal in de eerste weken na de zomervakantie van ons horen.

Juni – September 2017   Instrumentontwikkeling

In de wervingsperiode worden ook de verschillende toetsen en de vragenlijst samengesteld, worden er gesprekstaken ontworpen en uitgetest en worden de filmpjes voor de luistervaardigheidstest opgenomen.

September 2017 Trainingen en Proefafnames

Trainingen van de testleiders en teamleiders zijn gepland voor begin september. Eind september zal het instrumentarium worden getest op 3 à 4 pilotscholen. Naar aanleiding daarvan perfectioneren we de taken voor de te testen vaardigheden en stellen we de definitieve vragenlijsten voor docenten en leerlingen vast.

Oktober – November  2017   Intakegesprekken

De scholen die hebben toegezegd zullen in deze periode een intakegesprek voeren met één van onze testteamleiders. In de intakes worden verschillende praktische zaken voor de uitvoering van de peiling besproken, zoals het informeren van de ouders, eventuele exclusie van leerlingen, en de mogelijkheden in de school voor het afnemen van de gespreks-taak Engels.

Januari – Februari 2018    Afname van de Peiling

In de intakes worden de eerste afspraken voor de peiling gemaakt. De afnamen zullen in januari en februari plaatsvinden.

Mei —Juni 2018          Verdiepend onderzoek

Ongeveer een derde van de scholen/docenten zal in april 2018 worden benaderd voor een verdiepend onderzoek. Dat verdiepende onderzoek moet nog een nadere invulling krijgen.

Zomer  2018          Terugkoppeling naar de scholen