Informatie voor ouders/verzorgers

De school van uw kind doet mee aan het landelijke Peil onderzoek Engels in het basisonderwijs. Wat betekent dit voor hem/haar?

In de eerste maanden van 2018 zal op 100 scholen in het basisonderwijs een peiling van het onderwijs Engels worden uitgevoerd. Het doel van de peiling is het in kaart brengen van de kwaliteit van het taalonderwijs Engels voor leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs, waaronder de scholen die Engels al vanaf groep 1 (de kleuterjaren) aanbieden. Uw kind zal deelnemen aan drie of vier korte toetsen (leesvaardigheid, luistervaardigheid, woordenschat en eventueel gespreksvaardigheid) en vult een korte vragenlijst in  over de beleving van het Engels op school. Dit vindt plaats tijdens reguliere schooltijden. Een verdere beschrijving van de peiling vindt u onder “Informatie voor scholen”.

Indien de school waar uw kind op zit mee doet aan de peiling, zult u voorafgaand aan de peiling via een brief op de hoogte worden gesteld. Mocht u bezwaar willen maken tegen de deelname van uw kind aan de peiling, dan leest u in deze brief hoe u dat aan ons kenbaar kunt maken.

De scholen die inmiddels hun deelname aan het onderzoek hebben toegezegd zullen in september en oktober 2017  worden bezocht om de peiling voor te bereiden via een intakegesprek. Bij de intake worden de brieven aan de scholen gegeven om te verspreiden onder de ouders.