Terugkoppeling van resultaten

De gegevens uit Peil.Engels zijn van grote betekenis. De bestanden die ermee worden opgebouwd zijn van maatschappelijk belang. De resultaten van de peiling bieden een basis voor een brede maatschappelijke discussie over de kwaliteit van het reguliere Engels taalonderwijs (groep 7 & 8 ) als dat van het vroeg vreemde talenonderwijs op (scholen die al eerder met Engels les beginnen).

Ook voor uw school levert het iets op. Scholen die meedoen aan de Peiling ontvangen een terugrapportage. In de terugrapportage kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op de afgenomen toetsen en opdrachten voor de afzonderlijke vaardigheden. Tevens wordt een vergelijking gemaakt met de andere scholen die aan de peiling hebben deelgenomen. Hierdoor kunt u zien hoe uw leerlingen hebben gepresteerd op deze opdrachten ten opzichte van leerlingen op andere scholen die dezelfde opdrachten hebben gedaan. Dat wordt gedaan via de u bekende percentielscores (de I tot V aanduiding uit het Cito volgsysteem). In een later stadium zult u ook de scores ontvangen in de vorm van referentiescores uit het ERK (Europees Referentiekader moderne vreemde talen).

Binnenkort zal een voorbeeld van een terugrapportage op deze website worden geplaatst.

Naast de terugrapportage stellen we tevens een aantal “good practices” beschikbaar op basis van interviews en observaties van ‘voorbeeld’ leerkrachten (het verdiepende onderzoek). De terugrapportage en de “good practices” kunnen behulpzaam zijn bij een verdere ontwikkeling van het onderwijs Engels op uw school.

Databestanden

De gegevens worden na afloop van de peiling opgeslagen bij het ‘Data Archiving and Network Services’ (DANS) – een instituut van Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op deze wijze zijn de bestanden toegankelijk voor alle onderzoekers in Nederland, en ook daarbuiten. In de bestanden zullen beslist geen gegevens zijn opgenomen die naar individuele leerlingen en scholen herleidbaar zijn.